Search results

 1. Advantages of additive technologies usage in design of cooling channels / Karel Raz   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 1, strana 135-138.
  Advantages of additive technologies usage in design of cooling channels
 2. Analýza nákladových a cenových vztahů v odpadovém hospodářství ČR = Analysis of cost and price relationships in waste management of the Czech Republic / Jiří Hřebíček, Michal Hejč, Jana Soukopová   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 47-55.
  article
 3. Aplikace strategie MAGIC při integrovaném průzkumu znečištění podzemní vody a uplatnění metody integrálních čerpacích testů / Grzegorz Gzyl ... [et al.]   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací IV Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 40-47.
  article
 4. Collision between a pedestrian and tram – pilot experiment / Lopot, F., Kubový, P., Jelen, K., Šorfová, M., Tlapáková, E., Rulc, V., Purš, H., Ježdík, R., Svoboda, M.   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 6, strana 998-1002.
  Collision between a pedestrian and tram – pilot experiment
 5. Doprava a znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji : kvantifikace a příklady možných opatření / Jiří Jedlička ... [et al.]   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 126-131.
  article
 6. Dynamická simulace vývoje pH v blízkosti katodicky chráněného povrchu kovové konstrukce uložené v půdě / Karel Bouzek ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2219-2226.
  article
 7. Ekonomické aspekty porostů rychle rostoucích dřevin = Economic aspects of short rotation coppices / Kamila Havlíčková, Jaroslav Knápek   .  Acta Pruhoniciana.[Sv.] 89 (2008), s. 35-39.
  article
 8. Fyzikální modelování revitalizačních opatření / Jana Pařílková, Jaroslav Veselý   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 199-206.
  article
 9. Hydrogeochemické modelování lidskou činností ovlivněných přírodních systémů = Hydrogeochemical modeling of artifically affected natural systems / Marek Šváb, Martina Švábová, Alena Rodová   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 53-67.
  article
 10. Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitoidních vzorcích – puklinové proudění / Michal Polák, Martin Milický   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 25-29.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.