Search results

 1. Domácnosti lounských měšťanů v 16. století z pohledu inventářů pozůstalostí / Petra Andrejchová   .  2018 . 59 listů, 6 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Inventář Daniela Řečického z Nového Města pražského, příspěvek ke každodennímu životu měšťanů v předbělohorské době / Jana Baráková   .  2019 . 58 listů, 5 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Kniha přijímání měšťanů Třebechovic pod Orebem : rozbor a edice pramene / Eva Kohoutová   .  2019 . 153 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Konflikt mezi měšťany a šlechtici na přelomu 15. a 16. století / Tereza Vorálková   .  2018 . 55 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Kronika Martina Herrklotze v kontextu dobové sociální a politikcké situace [rukopis] / Barbora Plichtová   .  2014 . 131 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Lounští měšťané na cestách v letech 1608-1620 [rukopis] : (příspěvek ke studiu každodenního života měšťanstva v předbělohorských Čechách) / Marcela Strieborná   .  1998 . 130 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Lounští měšťané ve světle testamentů z let 1500-1599 [rukopis] : (příspěvek ke studiu kulturního a společenského vývoje královských měst v severozápadních Čechách raného novověku) / Petra Hoffmanová   .  2000 . 96 listů, [18] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Majetkové poměry obyvatel Bíliny na sklonku předbělohorského období z pohledu Gruntovní knihy z let 1592-1689 / Marek Lisák   .  2015 . 119 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mělnický měšťan Martin Veselý Brzobohatý z pohledu pozůstalostního spisu [rukopis] / Pavlína Boušková   .  1999 . 83 listů, [19] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Městská kniha Hradčan zápisná dluhů na gruntech pojištěných i jiných prostých všelijakých smluv (1565-1591) [rukopis] / Simona Waicová   .  2014 . 62 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100