Search results

 1. Domácnosti lounských měšťanů v 16. století z pohledu inventářů pozůstalostí / Petra Andrejchová   .  2018 . 59 listů, 6 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Kutná Hora ve světle knihy městské rady Registrum flaveum maior z let 1495-1515 [rukopis] / Tomáš Fíla   .  2012 . 64 l., [19] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Město Velvary a jeho obyvatelé ve světle dochovaných městských knih 16. a počátku 17. století / Jana Štorkánová   .  2015 . 118 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Migrace do Roudnice nad Labem v letech 1669-1800 / Tereza Bydžovská   .  2018 . 44, 5 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Nactiutrhání ve světle svědeckých výpovědí v královském městě Žatci na sklonku 16. století / Zuzana Tvrdíková   .  2018 . 63 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Noví měšťané českolipští ve světle nejstarší městské knihy z let 1461-1722 / Michaela Casková   .  2015 . 83, XIX listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Nový Bydžov ve druhé a třetí čtvrtině 15. století ve světle zápisů nejstarší městské knihy / [rukopis] Martin Tichý   .  2004 . 46 l., [19] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Poddanské město Děčín ve světle dochovaných městských knih 16. století [rukopis] / Pavla Brožová   .  2014 . 86 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Proměny městské společnosti v České Lípě v raném novověku / Michaela Casková   .  2018 . 75, 10 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Protokol dědických inventářů z let 1497-1787 [rukopis] / Dávid Geleta   .  2010 . 72 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100