Search results

 1. (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620 / Jana Vojtíšková, Vít Šebesta   .  Hradec Králové ; Ústí nad Orlicí :  Oftis,  2013 . 368 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Das achte und neunte Stadtbuch Dresdens : (1535-1598) / Thomas Kübler, Jörg Oberste (Hg.) ; bearbeitet von Mandy Ettelt und Sandra Knieb   .  [Leipzig] : Leipziger Univeristätsverlag, 2015 . 840 stran, 16 stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Album pozdně středověkého písma. Svazek III., Severní Čechy. Kniha přijímání za měšťany města České Lípy 1461-1722 = Album scripturae medii aevi posterioris. Volumen III., Bohemia septentrionalis. Liber civium civitatis Lipae 1461-1722 / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  c2003 . 23 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Album pozdně středověkého písma. Západní Čechy. Svazek IX. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia occidentalis. Volumen IX. / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2008 . 26 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Album pozdně středověkého písma. Západní Čechy. Svazek VIII. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia occidentalis. Volumen VIII. / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2008 . 28 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Album pozdně středověkého písma. Západní Čechy. Svazek VII., Městské knihy města Stříbra 1437-1520 = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia occidentalis. Volumen VII., Libri civitatis Misae 1437-1520 / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2007 . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek XI. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia australis. Volumen XI. / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2010 . 20 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek XII/2, Kniha pamětní města Pelhřimova 1417-1575 = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia australis. Volumen XII/2., Liber memorabilium civitatis Pilgramiensis 1417-1575 / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2012 . 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XII/3., Kniha pamětní města Přibyslavi 1441-1600 = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia orientalis. Volumen XII/3., Liber memorabilium civitatis Pribislaviensis 1441-1600 / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2013 . 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XIV. Pamětní kniha města Broumova 1403-1472. Kniha soudní města Litomyšle 1402-1485. Kniha pamětní města Litomyšle 1482-1564. Pamětní kniha města Náchoda 1442-1495 = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia orientalis. Volumen XIV., Liber memorabilium civitatis Braunaw 1403-1472. Liber iudicialis civitatis Leutomischl 1402-1485. Liber memorabilium civitatis Leutomischl 1482-1564. Liber memorabilium civitatis Nachod 1442-1495 / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2013 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100