Search results

 1. Adaptace klientů při přechodu na chráněné bydlení [rukopis] / Michaela Andršová   .  2014 . 96 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Agresivní chování u žáků s lehkou mentální retardací [rukopis] / Danuše Šidáková   .  2009 . 76 l., xiv, [23] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza a srovnání podmínek života klientů se středně těžkým stupněm mentálního postižení v domácím a ústavním prostředí [rukopis] = The analysis and comparison of the life conditions of the two clients with a moderate mental retardation in the family and institutional environment / Kateřina Jelínková   .  2008 . 67 l., 10 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza metod a postupů práce s uživateli služeb s mentální retardací [rukopis] / Petr Zavřel   .  2011 . 53 l.,
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza služeb denního stacionáře [rukopis] = Profiling of a social welfare institution services / Zuzana Martinovská   .  2009 . 42 l., [33] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Aplikace principů psychodynamicky orientované výtvarné výchovy s jedinci se středně těžkou mentální retardací [rukopis] / Tereza Černohorská   .  2015 . 84 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Bazální stimulace jako součást ergoterapie u dětí s těžkým kombinovaným postižením [rukopis] / Marie Tomšů   .  2012 . 70 l., [25 l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Ergoterapeutická intervence u autistů / Klára Mucková   .  2015 . 66 listů, 24 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Ergoterapeutická intervence u osob s MR / Jana Strnadová   .  2019 . 48 listů, 5 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Ergoterapeutická intervence v oblasti sexuality u osob s mentální retardací [rukopis] / Simona Chynoraiová   .  2012 . 85 l., [10 l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100