Search results

 1. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová   .  Praha :  Portál,  2007 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/020
  PS - Závora Mgr.00/100
 2. The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder / Eva Zezulková   .  Ostrava :  University of Ostrava, Pedagogical Faculty  2014 . 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Essentials of intellectual disability assessment and identification / Alan W. Brue, Linda Wilmshurst   .  Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc, [2016]  ©2016 . xv, 174 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu / Oldřich Müller   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2001 . 87 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr31/000
 5. Mentální postižení / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv   .  Praha : Grada, 2018 . 387 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/010
 6. Mentální postižení : v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2012 . 349 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 7. Mentální retardace : etiologie, diagnostika, profesiografie, výchova / Stanislav Langer   .  Hradec Králové :  Kotva,  1996 . 273 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
  volný výběr01/000
 8. Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti / Martin Lečbych   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2008 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 9. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče / Iva Švarcová   .  Praha :  Portál,  2006 . 198 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/020
 10. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče / Iva Švarcová   .  Praha :  Portál,  2000 . 178 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  volný výběr10/020