Search results

 1. Adaptace klientů při přechodu na chráněné bydlení [rukopis] / Michaela Andršová   .  2014 . 96 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Aktivity pro rozvoj dovedností dospělých osob s lehkou až středně těžkou mentální retardací [rukopis] / Jana Daňková   .  2010 . 97 l. [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Alternativní formy bydlení pro osoby s mentálním postižením v Ústí nad Labem [rukopis] = The alternative forms of living for mentally handicapped people in Ústí nad Labem / Michaela Brabcová   .  2008 . 47l., 9l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza a srovnání podmínek života klientů se středně těžkým stupněm mentálního postižení v domácím a ústavním prostředí [rukopis] = The analysis and comparison of the life conditions of the two clients with a moderate mental retardation in the family and institutional environment / Kateřina Jelínková   .  2008 . 67 l., 10 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza metod a postupů práce s uživateli služeb s mentální retardací [rukopis] / Petr Zavřel   .  2011 . 53 l.,
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza pojetí autority u jedinců s lehkou mentální retardací / Jana Svobodová   .  2016 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza služeb v denních stacionářích na Havlíčkobrodsku : [rukopis] Šárka Pidimová   .  2006 . 57 l., 2 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza sociální a pracovní rehabilitace v zařízeních sociálních služeb pro mentálně postižené v regionu Ústí nad Labem [rukopis] = The analysis of social and working physiotherapy in long-term care facilities for mentally affected people in the Ústí nad Labem Region / Monika Křížová   .  2008 . 57 l., 1 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza sociálních služeb v DOZP Všebořice [rukopis] / Lucie Majerová   .  2010 . 47 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Animační tvorba jako prostředek tvůrčího vyjádření mentálně hendikepovaných / Monika Šinfeltová   .  2017 . 48 listů, 20 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100