Search results

 1. Agresivní chování u žáků s lehkou mentální retardací [rukopis] / Danuše Šidáková   .  2009 . 76 l., xiv, [23] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Akce v přírodě s mentálně retardovanými dětmi [rukopis] / Olga Laudátová   .  1999 . 126 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza služeb v denních stacionářích na Havlíčkobrodsku : [rukopis] Šárka Pidimová   .  2006 . 57 l., 2 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Aplikace principů psychodynamicky orientované výtvarné výchovy s jedinci se středně těžkou mentální retardací [rukopis] / Tereza Černohorská   .  2015 . 84 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Dramatická výchova v podmínkách speciální školy / [rukopis] Pavlína Čurdová   .  2004 . 68 l., [11] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta ve školách a školních zařízení pro mentálně postižené děti a mládež v okrese Mladá Boleslav [rukopis] / Markéta Skotníková   .  2009 . 88 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Ergoterapie u dětí s těžkým mentálním postižením [rukopis] / Eva Štěpánová   .  2008 . 82 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Harmonizační vliv faktorů přírodního prostředí ve výchově dětí s dětskou mozkovou obrnou [rukopis] / Alena Beerová   .  2003 . 51 s., 20 s. fot. a obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Hodnocení aplikace pohybového programu u osob s mentálním postižením [rukopis] / Pavla Leníková   .  2010 . 54 l., [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Hodnocení vlivu Halliwickovi metody plavání na motorickou zdatnost u dětí s mentálním postižením / Ivana Bartošová   .  2017 . 98 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100