Search results

 1. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí : [metodická příručka] / Libuše Kubová   .  Praha :  Tech-market,  1996 . 45 s., [17 l.] il.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice / Soňa Chaloupková   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 232 s.
  Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice
 3. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením / Vanda Hájková (ed.)   .  Praha :  Somatopedická společnost,  2009 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Camphillské hnutí a německý výchovně vzdělávací systém : (péče o mentálně postižené v zahraničí) / Milan Valenta   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  1995 . 33 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
 5. Cvičíme s mentálně postiženými dětmi / Marie Černá ; ilustroval Vladimír Hájek ; autor fotografií Josef Nikodým   .  Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977 . 87 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením / Milan Valenta, Jan Michalík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje / Barbora Bazalová   .  Praha :  Portál,  2014 . 183 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Dítě s mentálním postižením ve škole / Petra Bendová, Pavel Zikl   .  Praha :  Grada,  2011 . 140 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/020
 9. Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost / Mark Selikowitz ; [z amerického originálu přeložila Dagmar Tomková]   .  Praha :  Portál,  2005 . 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 10. Downův syndrom : pro lepší budoucnost / Siegfried M. Pueschel ; [z angličtiny přeložila Dana Maděrová]   .  Praha :  Tech-market,  1997 . 131 s., [4] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr01/000