Search results

 1. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením / Milan Valenta, Jan Michalík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Charakteristika dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením / Zdeňka Kozáková, Olga Krejčířová, Oldřich Müller   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. (Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením) / Milan Valenta a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,  2012 . 201 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti / Martin Lečbych   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2008 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 5. Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením / Ondřej Ješina a kolektiv   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr81/010