Search results

 1. Analysis and effects of general asymmetry on vertical vibration of mechanical system = Analýza vlivu všeobecné nesymetrie na kmitání mechanických soustav / Fillemon Nduvu Nangolo   .  Ústí nad Labem : UJEP, 2015 . 42 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 2. Analýza vlivu geometrické a výrobní nesymetrie a kinematického buzení na kmitání mechanické soustavy = Analysis of the influence of geometric and production asymmetry and kinematic excitation on vibration of mechanical system / Martin Svoboda   .  Ústí nad Labem :  UJEP v Ústí nad Labem,  2012 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Engineering vibration analysis with application to control systems / C.F. Beards   .  Oxford :  Elsevier,  c1995 . xviii, 426 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Fyzika - sbírka příkladů : vlnová a kvantová fyzika / Oldřich Zmeškal, František Krčma, Miroslav Buchníček   .  Brno :  VUTIUM,  2000 . 92 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Fyzika pro gymnázia. Mechanické kmitání a vlnění / Oldřich Lepil   .  Praha : Prometheus, 2018 . 86 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FY - Hejnová dr.00/100
  volný výběr10/000
 6. Fyzika pro gymnázia. Mechanické kmitání a vlnění / [zpracoval Oldřich Lepil]   .  Praha :  Prometheus,  2012 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/010
 7. Fyzika pro gymnázia : mechanické kmitání a vlnění / [zpracoval Oldřich Lepil]   .  Praha :  Prometheus,  2002 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
  volný výběr60/000
 8. Fyzika pro gymnázia : mechanické kmitání a vlnění / [zpracoval Odřich Lepil]   .  Praha :  Prometheus,  1997 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Fyzika pro gymnázia : mechanické kmitání a vlnění / Odřich Lepil   .  Praha :  Prometheus,  1994 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D150/000
 10. Charakteristika odpružení vozidla při přejezdu nerovností = Characteristics of vehicle suspension when crossing road unevenness / Jan Kampo   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018 . 32 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.