Search results

  1. Mathematik und Physik in der SchuleRoč. 10 č. 1-6 1963   .  Berlin :  Volk und Wissen,  1954-1963
    journal
  2. Rozhledy matematicko-přírodovědeckéRoč. 3 č. 1 1924   .  V Praze :  Jednota československých matematiků a fysiků,  1922-1955
    journal