Search results

 1. Manažerské vzdělávání v Policii České republiky [rukopis] = Training for managers in the Police of the Czech republic / Rudolf Douša   .  2009 . 50 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Příprava manažerů pro výkon funkce : [rukopis] Pavla Petereková   .  2006 . 65 l., 37 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Racionalizace procesu manažerského rozvoje v podniku Thun Karlovarský porcelán, a.s. : [rukopis] Petra Soukupová   .  2004 . 72 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Využití moderních metod rozvoje kompetencí krizového řízení u manažerů ke zvýšení jejich připravenosti řešit krizové situace [rukopis] / Jana Říhová   .  2011 . 103 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Vzdělávání a rozvoj manažerů : [rukopis] Miroslav Lőbel   .  1999 . 42 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Vzdělávání jako významný prvek personální práce a jeho funkce v podnikovém personálním systému ve vztahu k ISO 9000 : [rukopis] Jan Beneš   .  1997 . 57 s., příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Vzdělávání středního a vrcholového managementu ve výrobním podniku nadnárodní úrovně : [rukopis] Markéta Kubátová   .  2003 . 46 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Zdokonalení systému rozvoje a vzdělávání manažerů ve vybraném podniku : [rukopis] Gabriela Zítková   .  2003 . 55 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.