Search results

 1. Geomorfologický výzkum malých vodních toků Ústecka se zaměřením na studium a výskyt mrtvého dřeva [rukopis] / Aneta Bořková   .  2012 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Levostranný bezejmenný přítok Bělského potoka, ř.km 0,000-0,0450, k.ú. Bělá u Děčína - úprava koryta [rukopis] / Jan Schuster   .  2014 . 110 l., [10 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Povolovací proces při realizaci revitalizací v České republice a Slovenské republice / Martin Mareš   .  2018 . 64 listů, 17 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Průzkum květeny v přírodní rezervaci Černá louka / Jakub Mudra   .  2018 . 48 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Přírodě blízká protipovodňová opatření toku Hasina na vybraném území / Martin Novák   .  2018 . 79 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Revitalizace Klíšského potoka / Kateřina Kousalová   .  2015 . 54 stran, 14 nečíslovaných stran příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Revitalizace vodního toku Srpina v úseku ř. km 20,610-21,325 [rukopis] / Eva Sochorová   .  2011 . 90 l., [12] vol. l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Vývoj a stav regulace malých vodních toků na Ústecku: případová studie = Development and the current state of watercourse regulation in the Ústí nad Labem region: a case study / Ondřej Veselý   .  2015 . 57 listů, 12 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.