Search results

 1. Biotechnické úpravy v krajině / Ladislav Slavík   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí,  2000 . 225 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D170/000
  volný výběr51/000
 2. Lesní hospodářství, krajina - voda : sborník referátů : čtvrtek, 12. června 2008, Svatý Jan pod Skalou   .  Kostelec nad Černými lesy :  Česká lesnická společnost,  2008 . 39 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Lesní hospodářství, krajina - voda
 3. Migrační prostupnost : ... drobných vodních toků a bystřin / [S. Lusk ... et al.]   .  [Hradec Králové] :  Lesy České republiky,  c2011 . 61 s., [1 s. obr. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 4. Posuzování vlivu odvodňovacích systémů a ochranných opatření na jakost vody v zemědělsky obhospodařovaných povodích drobných vodních toků : metodika / Petr Fučík a kol.   .  Praha :  VÚMOP,  2010 . 90 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Posuzování vlivu odvodňovacích systémů a ochranných opatření na jakost vody v zemědělsky obhospodařovaných povodích drobných vodních toků
 5. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace / Miroslav Kravka a kol.   .  V Brně :  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,  2009 . 132 s., [6] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.