Search results

 1. Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče / Lucie Večeřová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 35-40.
  article
 2. Městské odvodnění a jeho vliv na společenstva nárostů a makrozoobentosu ve vodních tocích / Jana Novotná, Gabriela Šťastná   .  Vodárenská biologie 2011.s. 50-55.
  article
 3. Předběžné výsledky výzkumu fytobentosu malých toků Beskyd – srovnání toků s povodím neovlivněným lesnickým obhospodařováním s referenčními lokalitami / Olga Skácelová, Jiří Kroča   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 278-283.
  article
 4. Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách = Revitalization of small streams in North Bohemia / Martin Neruda, Milan Holý, Vladimír Vopat, Dagmar Brejšová   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 72-76.
  article
 5. Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách = Revitalization of small streams in North Bohemia / Martin Neruda, Milan Holý, Vladimír Vopat, Dagmar Brejšová   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 1 (2007), s. 63-67.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.