Search results

 1. Analýza úrovně logického myšlení žáků prvního stupně ZŠ pracujících s odlišným didaktickým materiálem [rukopis] / Barbora Jedličková   .  2015 . 92 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Kriteriální validizace nástroje mapujícího úroveň logického myšlení žáků / Monika Görischová   .  2017 . 73 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Kritické myšlení žáka prvního stupně jako faktor ovlivňující jeho prospěch / Karolína Kolářová   .  2023 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Logické hry na prvním stupni ZŠ jako propedeutika logických spojení [rukopis] / Kateřina Boguschová   .  2015 . 108 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Rozvoj logického myšlení pomocí matematických her [rukopis] / Vlastimil Chytrý   .  2013 . 181 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Stabilita logického myšlení jedince na prvním stupni ZŠ [rukopis] / Klára Tomanová   .  2015 . 93 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Vliv úrovně logického myšlení na úroveň přírodovědné gramotnosti 10-11 letých žáků ZŠ / Petr Kovařík   .  2019 . 90 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.