Search results

 1. Canon : otázky kánonu v literatuře a vzdělávání / kolektiv autorů   .  V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014 . 1 online zdroj (107 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Canon
 2. Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru / Ondřej Hník   .  Praha :  Karolinum,  c2014 . 1 online zdroj (179 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Didaktika literatury: výzvy oboru
 3. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole [elektronický zdroj] : sborník prací z mezinárodní konference konané ve dnech 12.-13.4.2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci / [editoři Hana Marešová, Tomáš Macoun]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2007 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 4. Veselé čtení 1 [elektronický zdroj] : čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením : výukové CD / Eva Souralová, Martina Michalíková, Klára Ptáčková   .  Praha :  Fortuna,  2009 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.