Search results

 1. Die Bildung des Kanons : textuelle Faktoren, kulturelle Funktionen, ethische Praxis / herausgegeben von Lothar Ehrlich, Judith Schildt und Benjamin Specht   .  Köln :  Böhlau,  2007 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 2. Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty / Jana Čeňková   .  V Praze :  Karolinum,  2011 . 148 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky Jiná česká literatura (?) : [Praha, 28.6.-3.7.2010] / Lenka Jungmannová (ed.)   .  Praha :  Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis,  2010 . 629 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 4. Handbuch Literatur & Transnationalität / herausgegeben von Doerte Bischoff und Susanne Komfort-Hein   .  Berlin ; Boston : de Gruyter, [2022]  ©2022 . vii, 545 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 5. Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví = Hieronymus, Gennadius, Isidorus: (De viris illustribus) / [překlad a komentář Jan M. Heller a Martin C. Putna ; úvodní studie Martin C. Putna]   .  V Praze :  Herrmann & synové,  2010 . 254 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Hodnoty a hranice : svět v české literatuře, česká literatura ve světě : sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 1, Otázky českého kánonu / editorka Stanislava Fedrová   .  Praha :  Ústav pro českou literaturu AV ČR,  2006 . 691 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Kanon und Literaturgeschichte : Beiträge zu den Jahrestagungen 2005 und 2006 der ehemaligen Werfel-StipendiatInnen / Arnulf Knafl (Herausgegeber)   .  Wien :  Praesens,  c2010 . 316 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  rakouská knihovna10/000
 8. Kánon západní literatury : knihy, které prošly zkouškou věků / Harold Bloom ; přeložil Ladislav Nagy a Martin Pokorný   .  Praha :  Prostor,  2000 . 637 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr01/000
 9. Kanon, Wertung und Vermittlung : Literatur in der Wissensgesellschaft / herausgegeben von Matthias Beilein, Claudina Stockinger und Simone Winko   .  Berlin :  de Gruyter,  c2012 . 350 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Literární kánon a překračování hranic : formování literárního kánonu v cizím prostředí / Vera Kaplická Yakimova   .  Praha : Academia ; České Budějovice : Episteme, edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2015 . 195 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.