Search results

 1. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica   .  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006- . ^^^svazků
  journal
 2. Annual review of applied linguistics   .  Rowley, Mass. :  Newbury House,  1980
  journal
 3. Časopis pro moderní filologii : Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR   .  Říčany :  Praha :  SK Press,  Ústav pro jazyk český AV ČR  1991-2021
  Časopis pro moderní filologii
 4. Češtinář : zpravodaj katedry českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové   .  Hradec Králové :  Hradec Králové :  Gaudeamus,  Ústav českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové  1991-
  journal
 5. Didaktické studie   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka 2009-
  Didaktické studie
 6. ELT journal   .  London :  Oxford University Press,  1981- . ^^^sv.
  journal
 7. English language teaching journal   .  London :  Oxford University Press,  1973-1981 . 8 v.
  journal
 8. English today   .  Cambridge :  Cambridge University press,  1985-
  journal
 9. Informationen Deutsch als Fremdsprache   .  Berlin : De Gruyter, 1976-
  journal
 10. Inostrannyje jazyki v škole   .  Moskva :  Prosveščenije,  1948-
  journal

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.