Search results

 1. Adaptační změny resilience a agresivity u příslušníků zásahových jednotek Policie ČR / Jakub Ulrich   .  2018 . 72 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Agrese dětí v prostředí dětského domova / Tereza Klemešová   .  2021 . 47 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Agresivita mládeže ve výchovném ústavu / [rukopis] Jan Blažek   .  2004 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Agresivita mladých sportovců a možnosti jejího ovlivňování / Petr Hýř   .  2020 . 47 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Agresivní chování lídí v Děčíně a okolí [rukopis] / Monika Scholzeová   .  2009 . 50 l., [6] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Divácké násilí u vybraných skupin mladistvých a mladých dospělých / Bohumír David   .  2015 . 52 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Domácí násilí vůči otci jako faktor ohrožující výchovu [rukopis] / Klára Dyndová   .  2009 . 60 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Metody prevence a eliminace agresivního jednání v prostředí věznice / Lucie Gabrielová   .  2016 . 91 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mobbing a bossing jako sociálně patologický jev [rukopis] / Alena Hanušová   .  2015 . 72 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Možnosti prevence a řešení krizových situací dětí ve výchovném ústavu / Stanislava Šebek   .  2016 . 99 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.