Search results

 1. Agrese tolerance a intolerance / Jaromír Janata   .  Praha :  Grada,  1999 . 220 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová   .  Praha :  Portál,  2007 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 3. Agrese, identita, osobnost / eds. Ivo Čermák, Martina Hřebíčková, Petr Macek   .  Brno : Tišnov :  Psychologický ústav Akademie věd ČR ; Sdružení SCAN,  2003 . 315 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr20/000
 4. Agresivita a kriminalita školní mládeže / Zdeněk Martínek   .  Praha :  Grada Publishing,  2009 . 152 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr41/010
 5. Agresivita na cestách / Matúš Šucha et al.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2009. . 186 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Agresivita v psychiatrii / Klára Látalová   .  Praha :  Grada,  2013 . 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Anatomie lidské destruktivity : můžeme ovlivnit její podstatu a následky? / Erich Fromm ; [z německého autorizovaného překladu ... přeložil Bedřich Placák ; jazykovou revizi překladu podle anglického originálu ... provedli Eva Hauserová a Ladislav Dvořák]   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  1997 . 520 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Brutalita / Josef Klíma   .  Praha :  Mladá fronta,  1990 . 256 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Frustration and aggression   .  New Haven :  Yale University,  1964 . 209 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Hněv a jeho smysl : podněty k seberozvoji / Verena Kast ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka]   .  Praha :  Portál,  2010 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.