Search results

 1. Analýza vlivu kvality ovzduší na úmrtnost a nemocnost obyvatel na Ústecku / Marie Markowicz   .  2017 . 195 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Historie meteorologických pozorování v rámci výuky na pozemku u dnešní Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně = History of meteorological observations studied as part of a course which took place on the grounds of the current Jan Evangelista Purkyne University / Petr Čechák   .  2015 . 42 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Návrh na komplexní úpravy města Štětí [rukopis] / Ivana Krejzová   .  2012 . 77 l., [3 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Sledování obsahu rtuti v ovzduší na vybraných místech v Ústí nad Labem a srovnání výsledků [rukopis] / Pavlína Trunečková   .  2008 . 87 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Stav a vývoj kvality ovzduší v Ústí nad Labem - environmentální a ekonomické aspekty [rukopis] / Barbora Miňková   .  2013 . 87 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Úmrtnost a kvalita ovzduší se zaměřením na Ústecký kraj / Renáta Myslíková   .  2018 . 77 listů, 6 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Vliv dotačního programu Kotlíkové dotace na kvalitu ovzduší v Libereckém kraji / Vendula Koděrová   .  2019 . 92 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Využití konifer k monitoringu ovzduší v intravilánech Kraslicka [rukopis] / Olga Horáková   .  2007 . 54 l., [23] l. příl., [2] l. vol. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Využití ventilačního indexu při stanovení podmínek pro rozptyl znečišťujících látek / Hana Škáchová   .  2019 . 47 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Znečištění ovzduší v Ústeckém kraji malými zdroji: analýza současného stavu a návrhy na řešení / Karolina Vrtílková   .  2015 . 81 stran, 30 listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.