Search results

 1. Absolvent základní školy : sborník z pracovního semináře konaného dne 20.–21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU / editoři Josef Maňák a Tomáš Janík   .  Brno :  Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PdF MU,  2007 . 274 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky / Dagmar Hudecová   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2006 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě / Ondřej Šimik   .  Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017 . 253 stran, 18 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 4. Bůh ve škole : od uzavřeného dogmatu k dospělé křesťanské spiritualitě... / Michal Podzimek   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021 . 371 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011 / editoři: Petr Knecht, Tomáš Janko   .  Brno : Masarykova univerzita, 2011 . 96 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření / Tomáš Janík, Josef Maňák, Petr Knecht   .  Brno :  Paido,  2009 . 181 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 7. Controversy in the classroom : the democratic power of discussion / Diana E. Hess   .  New York :  Routledge,  2009 . xvi, 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Čtenářská gramotnost z lingvodidaktického hlediska / Radana Metelková Svobodová   .  V Ostravě :  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity,  2008 . 200 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 9. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání / Tomáš Janík   .  Brno :  Paido,  2009 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : využití metod a technik / Radek Marušák, Olga Králová, Veronika Rodriguezová   .  Praha :  Portál,  2008 . 126 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  VU - Novotná D. dr.00/100
  volný výběr20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.