Search results

 1. České památky : časopis pro přátele památek a historie   .  Plzeň :  Český svaz ochránců památek,  1990- . ^^^sv.
  journal
 2. Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný propagácii prírodných krás a zaujímavosti Slovenska, cestovného ruchu, turistike, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prirody a národopisu   .  Bratislava,  Šport  1921- : .  sv.
  Krásy Slovenska
 3. Monumentorum custos ... : časopis pro památky severozápadních Čech   .  Ústí nad Labem :  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Filozofická fakulta,  2009-
  Monumentorum custos
 4. Ústecký sborník historický   .  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  ONV a Okresní archiv v Ústí nad Labem  Muzeum města Ústí nad Labem  Albis international  Universita J.E. Purkyně, Ústav humanitních studií  [1966]-
  Ústecký sborník historický