Search results

 1. Report on the 3D-scanning and photography project, National museum of the Sudan, Khartoum (24. 01.-04. 02. 2010) = Zpráva o projektu 3D-skenování a fotografování v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu (24. 01.-04. 02. 2010) / Lenka Suková ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 3 (2010), s. 26-39.
  article
 2. Report on the geoarchaeological survey in the area of Sabaloka, the Sixth Nile Cataract, Sudan = Zpráva o geoarcheologickém průzkumu v oblasti Sabaloky, šestého nilského kataraktu, v Súdánu / Lenka Suková ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 3 (2010), s. 40-53.
  article
 3. Vývoj koncepce a nástrojů pro záchranu národně cenných kulturních krajin / David Jech, Eva Dlouhá   .  Tvář naší země - krajina domova.(2008), s. 91-104.
  article
 4. Zpracování metodického návodu zakládání, vedení a využití databázové evidence významných prvků kulturní krajiny na lokální úrovni = Elaboration of methodical manual for founding, management and use of database register of significant elements of cultural landscape on local level / David Jech, Eva Dlouhá   .  Acta Pruhoniciana.[Sv.] 90 (2008), s. 51-58.
  article