Search results

 1. Apoštol Pavel a Písmo : sborník příspěvků z konference / Ladislav Tichý a Dominik Opatrný (eds.)   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Bohuslava Bílejovského Kronika česká : studijní texty ETF v Praze / [k vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Ota Halama]   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze : Evangelická teologická fakulta,  2011 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Buddhismus a křesťanství / [přeloženo z angličtiny a francouzštiny]   .  Bratislava :  CAD Press,  1996 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Bůh a svět : víra a život v naší době / Joseph kardinál Ratzinger ; rozhovor s Peterem Seewaldem ; [z německého originálu ... přeložila Daniela Blahutková]   .  Brno : Praha :  Barrister & Principal ; Vyšehrad,  2003 . 313 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Bůh a zlo / Walter Gross, Karl-Josef Kuschel ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Hoblík]   .  Praha :  Vyšehrad,  2005 . 212 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Církevní dějiny národa Anglů / Beda Ctihodný ; [překlad Jaromíra Kincla z latinského originálu ... přehlédla a upravila Magdalena Moravová]   .  Praha :  Argo,  2008 . 404 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  volný výběr10/000
 7. České legendy / [vybral a poznámkami opatřil] Jiří Horák ; [ilustroval] Karel Svolinský   .  Praha :  Vyšehrad,  1950 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 8. Čítanka židovsko-křesťanského dialogu / uspořádala Helen P. Fryová ; [z anglického originálu ... přeložili Gisela Kubrichtová ... et al.]   .  Praha :  Kalich : Vyšehrad,  2003 . 295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Dějiny křesťanského myšlení / Tony Lane ; [překlad z angličtiny Jiří Bartoň ... et al.]   .  Praha :  Návrat domů,  [1996] . 286 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Dějiny ráje. Zahrada rozkoše / Jean Delumeau ; [z francouzského originálu ... přeložil Zdeněk Müller]   .  Praha :  Argo,  2003 . 287 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000