Search results

 1. Cesta ke kanonizaci : s abecedním seznamem světců kanonizovaných ve 20. století / Jaroslav Němec   .  Olomouc :  Matice cyrilometodějská,  2008 . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Dopis o třech základních řeholních slibech / Humbert z Romans ; s předmluvou Bruna Cadorého ; z latinského originálu přeložil a poznámkami opatřil Efrem Jindráček   .  Praha : Krystal OP, 2021 . 74 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Filokalie. I / z ruského originálu Dobrotoljubije v russkom perevode ... přeložil Alan Černohous   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2019 . 554 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti / Kateřina Sienská ; [z latiny přeložil a poznámku napsal Reginald Dacík ; upravil Antonín Medek]   .  Praha :  Krystal OP,  2010 . 19 s.
  Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti
 5. Mé tajemství : o tajném střetu mých myšlenek = Secretum meum : de secreto conflictu curarum mearum / Francesco Petrarca ; úvodní studii napsal Jiří Špička ; přeložil a poznámkami opatřil Richard Psík   .  Praha :  OIKOYMENH,  2004 . 317 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Militia est vita hominis : sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku / Jana Grollová, Daniela Rywiková   .  České Budějovice : v Ostravě :  Veduta ; Ostravská univerzita, Filozofická fakulta,  2013 . 275 s., xxxii s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Nebeský žebřík / Ióannés Klimakos ; z řeckého originálu přeložila a předmluvou opatřila Alena Sarkissian   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 256 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 8. O povaze pravé ctnosti / Jonathan Edwards ; [překlad Radek Hanzl]   .  Praha :  Návrat domů,  2007 . 118 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Posel božské lásky / Gertruda z Helfty ; [z německého originálu ... přeložil Josef Koláček]   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2014 . 387 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Svatý František Saleský : úvod do zbožného života / Franciscus Salesius ; přeložil Timotheus Vodička   .  V Olomouci :  Dominikánská edice Krystal,  1947 . 318 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.