Search results

 1. Antické křesťanství - liturgie, rétorika, antropologie : sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7.-8. listopadu 2008) / Vít Hušek, Petr Kitzler a Jana Plátová (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2009 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Bůh ví, proč : studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách / Barbora Spalová   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2012 . 417 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. C.G. Jung a křesťanská spiritualita : sborník reflexí teologů, psychologů a religionistů / Robert L. Moore, ed. ; [z anglického originálu přeložil Ivo Müller]   .  Praha :  Portál,  1998 . 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D20/000
 4. Církevní dějiny. Novověk / Drahomír Suchánek, Václav Drška   .  Praha : Grada, 2018 . 502 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 5. Co se děje ve svátostech? : 25 otázek a odpovědí / Les Miller ; z anglického originálu 25 questions about the sacraments ... přeložil Jiří Gračka   .  V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2021 . 65 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Člověk a víra / Michal Altrichter   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015 . 758 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Čtrnáct svatých Pomocníků : k pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi / Petr Hlaváček   .  Praha :  Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy,  2014 . 411 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Dějiny křesťanského mnišství / Karl Suso Frank ; [z německého originálu ... a z rukopisného doslovu přeložil Zdeněk Lochovský]   .  Praha :  Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,  2003 . 195 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Dobývat nebe : život svaté Kateřiny Sienské / Louis de Wohl ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Hájková]   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2011 . 311 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. "Duchovní" a "duševní" : příspěvek z pohledu teologie narativní / Michal Altrichter   .  Velehrad :  Refugium Velehrad-Roma,  2003 . 378 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.