Search results

 1. Analýza možností krizové intervence u dětí školního věku [rukopis] / Jaroslava Kocourková   .  2012 . 90 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Domácí násilí - alternativní formy pomoci [rukopis] = Domestic violence - alternativ forms of help / Petra Hauptmanová   .  2009 . 55 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Krizová intervence a její uplatnění na Lince duševní tísně v Mostě : [rukopis] Monika Špirochová   .  2005 . 62 s., 16 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Krizová intervence a pomoc v krizi - období adolescence : [rukopis] Blanka Korchová   .  2002 . 57 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Krizová intervence u dětí školního věku : [rukopis] Irena Svobodová   .  2004 . 56 s., 29 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Linka důvěry a Linka pomoci v Ústí nad Labem : [rukopis] srovnávací studie : bakalářská práce / Daniela Buršíková   .  2003 . 46 s., 10 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Práce na Lince duševní tísně : [rukopis] Markéta Šedivá   .  2001 . 80 s., 23 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Program posttraumatické intervenční péče v rámci Policie ČR - význam a využití Anonymní telefonní linky pomoci v krizi policistům : [rukopis] Jitka Herzinová   .  2005 . 48 s., 21 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Příčiny umístění žen do Azylového domu pro matky s dětmi v Děčíně [rukopis] = Causes of access to Refuge for mothers with children in Děčín / Irena Bláhová   .  2008 . 47 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Sociální práce s lidmi v akutní krizi : [rukopis] Alexandra Mašková   .  2001 . 45 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100