Search results

 1. Broušení materiálů [rukopis] / Petra Mirvaldová   .  1997 . 63 listů, obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Brúsenie - moderná výrobná a dokončovacia metóda [rukopis] / Jana Chaloupková   .  1996 . 79 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Kovem spojená, kovem zdobená, kovem přitažlivá, kovem ucelená [rukopis] / Lenka Zlatohlávková   .  2008 . 27 l., [23] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Mobilita kovů v nivních sedimentech řeky Jizery [rukopis] / Lukáš Plotnárek   .  2012 . 50 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Monografie růstu tenkých kovových vrstev na dielektrických podložkách [rukopis] / Vít Rozsíval   .  2005 . 43 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Odstraňování kadmia, olova a rtuti z kontaminovaných vod pomocí sulfidických činidel za definovaných podmínek / [rukopis] Tomáš Pittner   .  2006 . 102 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Srovnávací studie obsahu olova a kadmia v léčivých rostlinách / [rukopis] Renata Fleischerová   .  1994 . 50 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Stanovení kovů metodami HPLC / [rukopis] Elena Lachmanová   .  2005 . 44 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Stanovení množství některých kovů v rostlinách a půdě lokality Frýdlant v Čechách / [rukopis] Lenka Gadasová   .  1997 . 44 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Stanovení obsahu kovů (As, Cd, Hg, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Fe, Mn) v řece Bílině metodou atomové absorpční spektrometrie / [rukopis] Jiřina Chlumecká   .  2003 . 51 s., 55 s. fot., m. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.