Search results

  1. Hodnotenie interakčných vzťahov medzi Se(IV) Se(VI) a vybranými kovmi (Zn, Cu, Cd, Hg) na rast sladkovodných rias / Jana Pastierová, Agáta Fargašová, Zuzana Kramarová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 118-122.
    article
  2. Kovy ve vodách a možnosti jejich odstranění / Nina Strnadová, Eva Poláková   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 220-225.
    article
  3. Využitie rias na zhodnotenie toxicity vôd a sedimentov z lokalít kontaminovaných kovmi / Agáta Fargašová, Jana Pastierová, Zuzana Kramárová   .  Vodárenská biologie 2010.s. 171-179.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.