Search results

 1. Akumulace, speciace a detoxikace stříbra v plodnicích vybraných hub / Michaela Matěnová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 200-202.
  article
 2. Biodegradace chlorbenzoových kyselin pomocí ligninolytických hub v kontaminované půdě / Mirka Petránková ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 222-223.
  article
 3. Biodegradace polychlorovaných bifenylů pomocí ligninolytických hub v kontaminované půdě / Zdena Křesinová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 192-193.
  article
 4. Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii = Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia / Vladimír Majer, Bohdan Kříbek, Jaromír Šikl   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 204-208.
  article
 5. Hodnotenie enzymatickej aktivity pôd kontaminovaných rizikovými prkami v zaťažených oblastiach Slovenska = Determination of soil enzymatic activity by risk elements in environmentally loaded areas in Slovakia / Lenka Bobuľská, Jozef Kožej, Lenka Demková   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 37-44.
  article
 6. Charakterizace a identifikace bakterií degradujících PCB v rhizosféře rostlin / Veronika Kurzawová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 194-196.
  article
 7. Identifikace rhizosférních bakterií podílejících se na degradaci PCB s využitím metody Stable Isotope Probing / Petr Štursa ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 140-143.
  article
 8. Použití kometového testu pro hodnocení poškození DNA v rostlinách Nicotiana tabacum pěstovaných v reálné kontaminované zemině / Petra Lovecká ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 105-109.
  article
 9. Přeměna xenobiotik v kořenových systémech rostlin s využitím rhizosférních mikroorganismů / Petr Štursa ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 117-122.
  article
 10. Stanovení 15 zástupců chlorbenzoových kyselin pomocí vysokotlaké extrakce půdních vzorků ve spojení s LC/UV / Zdena Křesinová, Milan Muzikář, Tomáš Cajthaml   .  Sanační technologie XIV.s. 162-165.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.