Search results

 1. Aplikace občanského soudního řádu v konkursním řízení / Jaroslav Zelenka   .  Praha :  Linde,  1998 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Finanční restrukturalizace českých podniků - praxe a dilemata konkursu a vyrovnání / Centrum pro demokracii a svobodné podnikání   .  Praha :  Centrum pro demokracii a svobodné podnikání,  1997 . 62 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 3. Helping businesses overcome financial difficulties : a guide on good practices and principles on restructuring, bankruptcy and a fresh start   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2002 . 41 s
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 4. Insolvence 2008 ; Ochrana hospodářské soutěže ; Veřejná podpora : podle stavu k 1. 1. 2008   .  Ostrava :  Sagit,  2008 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PP - Šemík Mgr.01/000
  book
 5. Insolvence 2009 ; Ochrana hospodářské soutěže ; Veřejná podpora : podle stavu k 10. 8. 2009   .  Ostrava :  Sagit,  2008 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr21/000
 6. Insolvenční zákon : poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy / Ilona Schelleová   .  Praha :  Eurounion,  2006 . 399 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Konkurs a vyrovnání ; Insolvence 2008 : rejstřík k insolvenčnímu zákonu ; Ochrana hospodářské soutěže ; Veřejná podpora : podle stavu k 14. 5. 2007   .  Ostrava :  Sagit,  2007 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Konkurs a vyrovnání / Ilona Schelleová   .  Praha :  Eurounion,  2000 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Konkurs a vyrovnání / Ilona Schelleová   .  Praha :  Eurounion,  1998 . 298 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Konkurs a vyrovnání, ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele, veřejné zakázky : podle stavu k 29.9.2004   .  Ostrava :  Sagit,  2004 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr21/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.