Search results

 1. Balkánský válečný konflikt a geografické charakteristiky nástupnických států bývalé Jugoslávie / [rukopis] Jan Srb   .  1995 . 119 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Činnost Smírčí rady na Chomutovsku [rukopis] = The activities of the conciliatory council in Chomutov / Olga Šoltésová   .  2008 . 62 l., 12 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Ekonomické důsledky války v Iráku na její účastníky [rukopis] / Jovan Dobrečevič   .  2010 . 41 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Konflikty v rodinách a jejich možné řešení [rukopis] / Jana Brožovská   .  2013 . 82 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Ochrana práv klientek a pracovníků v azylovém domě pro matky s dětmi v Litoměřicích [rukopis] = The protection of client and worker's rights in the asylum shelter for mothers with children in Litoměřice / Jana Slovinská   .  2009 . 60 l., [22] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Využití mediace při řešení sporů o dítě v podmínkách města Mostu [rukopis] = Utilization of mediation to resolution of disputes about child in the city of Most urban environment / Alexandra Hynešová   .  2009 . 48 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.