Search results

 1. Člověk se sluchovým postižením / Kateřina Hádková   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016 . 302 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 2. Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole / Pavel Zikl   .  Praha :  Grada,  2011 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 3. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ / Iva Jungwirthová   .  Praha : Portál, 2015 . 191 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/020
 4. Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovými vadami / Kateřina Hádková   .  Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 30 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole / Zdeňka Kubíčová, Jiří Kubíče   .  Praha :  Septima,  2001 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole
 6. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami / Petra Bendová, Kateřina Jeřábková, Veronika Růžičková   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2006 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 7. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením / Hana Bubeníčková, Petr Karásek, Radek Pavlíček   .  Brno :  TyfloCentrum Brno,  2012 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky základní školy / Alena Keblová   .  Praha :  Septima,  1995 . 19 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ / Alena Keblová   .  Praha :  Septima,  1999 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Ortopedická protetika. (II. část) / Ivan Hadraba   .  Praha :  Karolinum,  2006 . 106 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.