Search results

 1. Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso = Czech-English combinatory dictionary: noun and verb / Aleš Klégr, Petra Key, Norah Hronková   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 370 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 2. Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině / Natalja Ivašina, Ladislav Janovec, Alena Rudenka   .  Praha :  Karolinum,  2011 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Periferie jazyka : slovník monokolokabilních slov / František Čermák   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2014 . 280 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Syntagmatika a paradigmatika českého slova. I, Valence a kolokabilita / František Čermák, Jan Holub   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
 5. Syntagmatika a paradigmatika českého slova. I., Valence a kolokabilita / František Čermák, Jan Holub   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1982 . 192 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.