Search results

 1. Bibliotheca Strahoviensis. 10   .  Praha : Klášter premonstrátů na Strahově, 2011 . 240 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Bibliotheca Strahoviensis. 11   .  Praha : Klášter premonstrátů na Strahově, 2014 . 148 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Bibliotheca Strahoviensis. 12   .  Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2017 . 244 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Detracta larva juris naturae : Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov / Martin Mádl, Anke Schlecht, Marcela Vondráčková   .  Praha :  Artefactum,  2006 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond : historicko-právní studie / Jindřich Kolda, Ignác Antonín Hrdina   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2014 . 289 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově / Marta Hradilová   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv AV ČR,  2014 . 187 s., viii s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. Katalog der Handschriften des Augustiner Chorherrenstiftes Klosterneuburg. Teil 3, Cod. 201-300 / bearbeitet von Franz Lackner   .  Wien :  Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  2012 . 364 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  rakouská knihovna10/000
 8. Knihovna jezuitské koleje v Telči : katalog výstavy / Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (edd.)   .  Praha : Historický ústav, 2020 . 171 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / k vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2013 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. O nejstarších tepelských listinách / Květoslava Haubertová   .  Plzeň :  Státní oblastní archív,  1981 . 24 s., [5] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100