Search results

 1. Building blocks for effective anti-cartel regimes : vol. 1 : defining hard core cartel conduct - effective instutions - effective penalties   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2005 . 75 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Economics of regulation and antitrust / W. Kip Viscusi, Joseph E. Harrington, Jr., David E.M. Sappington   .  Cambridge, Massachusetts ; London : The MIT Press, [2018]  ©2018 . xxix, 966 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FSE - KEM - Radek Soběhart Ph.D, PhDr.00/100
 3. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky : synergie a průsečíky / Petr Mlsna a kolektiv   .  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022 . 382 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Proč odstranit protimonopolní zákonodárství / Dominick T. Armentano   .  Praha :  Liberální institut,  c2000 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu / Josef Bejček   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2010 . 389 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Vybrané komentované rozsudky Soudního dvora Evropských společenství II. : (hospodářská soutěž - kartelové právo, ochranné známky a veřejná podpora) / Hana Pipková, Jan Malíř ; s předmluvou Pavla Teličky a úvodním slovem Jakuba Camrdy   .  V Kroměříži :  Justiční akademie,  2006 . 251 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.