Search results

 1. Cesta ke kanonizaci : s abecedním seznamem světců kanonizovaných ve 20. století / Jaroslav Němec   .  Olomouc :  Matice cyrilometodějská,  2008 . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Historické štúdie k dejinám dominikánov = Historical studies on the history of the dominicans / Gabriel P. Hunčaga   .  Bratislava :  Chronos,  2008 . 185 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Kněz a mučedník Jan Sarkander : sborník ke svatořečení   .  Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994 . 127 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Sainthood in the later Middle Ages / André Vauchez ; translated by Jean Birrell   .  Cambridge ; New York :  Cambridge University Press,  2005 . xxvii, 645 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Sedm přemyslovských kultů = Seven Přemyslid cults / Petr Kubín   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění ve vydavatelství Togga,  2011 . 372 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 6. Tractatus Birgittini = Brigitské traktáty / Matthaeus de Cracovia   .  Praha :  OIKOYMENH,  2008 . clvi, 106 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000