Search results

 1. Aktivizující metody ve výuce ekonomického jazyka / Iva Michňová   .  Využívání aktivizujících metod ve výuce ekonomických předmětů.s. 56-60.
  article
 2. Pauker, Kulturträger, Volksfeinde und Friedensstifter? Zum Habitus der Deutschlehrer in der tschechischen Gesellschaft / Mirek Němec   .  Aussiger Beiträge.s. 301.
  article
 3. Motivace studentů ke studiu anglického jazyka / Hana Suchánková   .  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.Vzděláváme odborníky pro 21. století.s. 18-23.
  article
 4. Phraseme in aktuellen Lehrwerken: Fortschritt oder Stillstand / Milote Sadiku, Sonila Sadikaj, Hana Bergerová   .  Aussiger Beiträge.s. 261.
  article