Search results

 1. Analýza a srovnání vybraných hesel ze slovníků Nomenclator a Silva quadrilinguis Daniela Adama z Veleslavína / Michaela Brejchová   .  2023 . 72 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza jazykových prostředků v hoaxech a fake news / Milan Danda   .  2019 . 60 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza jazykových prvků nářečního původu v dramatu Maryša / Zuzana Fofoňková   .  2022 . 43 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza osobní korespondence z hlediska výběru témat, členění textu, způsobu oslovování a pozdravů [rukopis] / Petra Prudká   .  1999 . 101 listů, 17 listů obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza prvků nářečního charakteru v díle Jiřího Kajera / Jitka Hofmeisterová   .  2023 . 58 stran, 33 nečíslovaných stran příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Blog jako specifický publicistický žánr / Tereza Sajdlová   .  2019 . 54 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Comparison of the thematic structure of the English and the Czech sentence [rukopis] / Eliška Jirásková   .  2011 . 79 l. [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Český typ staroslověnštiny [rukopis] : jazyková povaha a památky / Monika Mihaliková   .  2011 . 100 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Deutsche und tschechische Werbespots internationaler Unternehmen. Eine kontrastive Untersuchung / Zuzana Kriesmanová   .  2021 . 64 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Funkce expresívních a nespisovných výrazů v knize Františka Nepila / [rukopis] Martina Macková   .  1996 . 70 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.