Search results

 1. Analysing genre: the colony text of UNESCO resolutions / Olga Dontcheva-Navratilova   .  Brno :  Masaryk University,  2009 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Aspekte der Emotionslinguistik / Lenka Vaňková, Norbert R. Wolf (Eds.)   .  Ostrava :  Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě,  2010 . 106 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 3. Aspekty literárního překladu : mediační úloha překladatele / Jitka Zehnalová   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 . 242 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny / Jana Štefaňáková   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied,  2003 . 130 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 5. Básnický jazyk Jaroslava Durycha / Karel Komárek   .  Jinočany :  H & H,  2009 . 231 s., [2] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Baudelairova estetika a technika / Otakar Levý   .  [Hudlice] :  Eikon,  1998 . 395 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Bilingvní rodina / Edith Harding-Esch, Philip Riley ; [z anglického originálu ... přeložily Pavla Le Roch a Alice Zavadilová]   .  Praha :  Portál,  2008 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Božena Němcová - jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu : sborník z mezinárodního kolokvia / [pořádala] Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace ; editor a redaktor Robert Adam   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,  2007 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2017 = Germanic yearbook Czech Republic-Slovakia 2017. Neue Folge 25/1-2 (2017) = New edition 25/1-2 (2017) / herausgegeben von Steffen Höhne (Weimar), Ingeborg Fiala-Fürst (Olomouc), Roman Mikuláš (Bratislava), Barbara Mertins (Heidelberg), Milan Tvrdík (Prag)   .  [Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, [2017]  ©2017 . 362 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 10. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2015 = Germanic yearbook Czech Republic-Slovakia 2015. Neue Folge 23/1-2 (2015) = New edition 23/1-2 (2015) / herausgegeben von Steffen Höhne (Weimar), Ingeborg Fiala-Fürst (Olomouc), Roman Mikuláš (Bratislava), Barbara Mertins (Heidelberg), Milan Tvrdík (Prag) ; Gastherausgeber Irina Wutsdorff (Tübingen), Katja Wetz (Tübingen)   .  [Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, [2016]  ©2016 . 377 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.