Search results

 1. Annual report 2008. Volume I, Activity and corporate responsibility report   .  Luxembourg :  European Investment Bank Group,  [2008] . 48 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Annual report 2009. Volume I, Activity and corporate responsibility report   .  Luxembourg :  European Investment Bank Group,  [2009] . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. Building a smart and green Europe in the COVID-19 era   .  Luxembourg : European Investment Bank, [2021]  ©2021 . v, 410 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 4. Does foreign direct investment promote development? / edited by Theodore H. Moran, Edward M. Graham and Magnus Blomström   .  Washington :  Institute for International Economics : Center for Global Development,  2005 . xiv, 411 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Efektivnost hmotných investic v průmyslu / Jan Mlčoch   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  1993 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Efektivnost hospodářského rozvoje / Valtr Komárek   .  Praha :  SNTL Nakladatelství technické literatury,  1974 . 246 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Efektivnost investic v ochraně životního prostředí České republiky / Oldřich Vitha ; vyd. Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, Praha   .  Praha :  Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí,  1996 . 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Efektivnost investování do akcií na českém kapitálovém trhu / Vilém Kunz ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1995 . 72 s., 10 s. tab., 2 s. graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Ekonomika investic / Jana Korytárová, Jaroslav Fridrich, Bohumil Puchýř   .  Brno :  Cerm,  2002 . 227 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr20/000
 10. The emerging power of Japanese money / Aron Viner   .  Homewood :  Dow Jones-Irwin,  1988 . x, 254 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.