Search results

 1. Analýza anotací záznamů na Internetu pod heslam ,,přeshraniční spolupráce" / Václav Struhovský   .  Člověk v pohraničí.s. 256-262.
  article
 2. Interest groups of communities of the Czech Republic and their Internet coverage = Zájmová sdružení obcí České republiky a jejich internetizace / Eva Reinöhlová   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 153-165.
  article
 3. Internet communication of automobile brands in the Czech republic / Hana Jahodová   .  Liberec Economic Forum.Liberec Economic Forum 2009.s. 158-164.
  article
 4. Internet jako rešeršní nástroj : (případ jedné rešerše) / Ivo Brožek   .  Knihovny současnosti 2001.s. 88-94.
  article
 5. Katalogy českých knihoven na Internetu z pohledu uživatele / Ivo Brožek   .  Knihovny současnosti '99.s. 117-126.
  article
 6. Knihovní řády na webových stránkách knihoven / Ivo Brožek, Marcela Hrabáková   .  Knihovny současnosti 2003.
  article
 7. Petroleum.cz: moderní komunikační medium pro vzdělání i popularizaci oboru / Aleš Soukup, Daniel Maxa   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 1354-1357.
  article
 8. Postavení služeb v rámci inovace IS / Josef Basl   .  Inovativní přístupy služeb.Inovativní přístupy služeb.l. [8].
  article
 9. Retrokonverze katalogu knihovny Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem / Ivo Brožek   .  Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005.114-120.
  article
 10. Zkušenosti s Internetem v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně : Internet ve službách knihoven / Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně   .  Knihovny současnosti '98 : sborník ze 6. konference, konané ve dnech 20.-22. října 1998 v Seči u Chrudimi.S. 177-178.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.