Search results

 1. Ekonomické elektronické databáze UJEP [elektronický zdroj] / Jiří Kadleček   .  Ústí nad Labem :  Fakulta sociálně ekonomická,  [2006] . 1 elektronický optický disk (DVD)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  computer file
 2. Elektronické informační zdroje [elektronický zdroj] / Libuše Simandlová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická,  [2006] . 1 elektronický optický disk (DVD)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  computer file