Search results

 1. Práce pedagoga s žáky se specifickými poruchami učení v hodinách českého jazyka na I. stupni ZŠ / Miluše Seidlová   .  2016 . 164 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Práce s dětmi se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy / Petra Jandáková   .  2018 . 74 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Role vedení školy při individuálním vzdělávání na základní škole [rukopis] / Libuše Slavíková   .  2008 . 54 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Uplatnění metod kritického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ na příkladu integrovaného tematického celku / Kristýna Malá   .  2016 . 106 listů, 14 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Vliv IPV na rozvoj dětí s kombinací vad předškolního věku / [rukopis] Marcela Benešová   .  2006 . 94 l., [7] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Využívání metod podporující inkluzivní principy při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Waldorfské škole / Michaela Kovácsová   .  2020 . 118 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Vzdělávací potřeby pracovníků K-centra Teplice [rukopis] / Petra Fünfkirchlerová   .  2011 . 51 l., [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Zásady tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro žáky s poruchami učení / [rukopis] Blanka Doskočilová   .  2006 . 107 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.