Search results

 1. Abwesende Väter und Kriegskindheit : alte Verletzungen bewältigen / Hartmut Radebold   .  Stuttgart : Klett-Cotta, [2010]  ©2010 . 261 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. After identity : rethinking race, sex, and gender / Georgia Warnke   .  Cambridge ; New York :  Cambridge University Press,  2007 . xiii, 251 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Agrese, identita, osobnost / eds. Ivo Čermák, Martina Hřebíčková, Petr Macek   .  Brno : Tišnov :  Psychologický ústav Akademie věd ČR ; Sdružení SCAN,  2003 . 315 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr20/000
 4. Aktivní hranice v Evropě : identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru / Karel B. Müller (editor), Luděk Fráně, Kamil Fleissner, Daniel Kný   .  Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, 2021 . 171 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Apoštol filosofů : studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii / Milan Hanyš   .  Praha :  Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií,  2014 . 275 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Asijské hierarchie v postkoloniálním kontextu: politické, sociální a kulturní dimenze / Blanka Knotková-Čapková, Aleš Karmazin a kol.   .  Praha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2020 . 246 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Ästhetische Bildung und Identität : fächerverbindende Vorschläge für die Sekundarstufe I und II / Constanze Kirchner, Markus Schiefer Ferrari, Kaspar H. Spinner (Hrsg.)   .  München :  Kopaed,  c2006 . 256 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 8. Autorenerkennung : Theorie und Praxis der linguistischen Tatschreibenanalyse / Christa Dern   .  Stuttgart :  Richard Boorberg Verlag,  c2009 . 225 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 9. Biografická identita v pohraničí : teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech / Ondřej Roubal   .  Praha :  Professional Publishing,  2013 . 155 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 10. British cultural studies : geography, nationality and identity / edited by David Morley and Kevin Robins   .  Oxford [u.a.] :  Oxford University Press,  2005 . xv, 522 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.