Search results

 1. Alfred Nobel / Horst Kant   .  Leipzig :  Teubner,  1983 . 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. D.I. Mendělejev / O. Pisarževskij ; Z rus. orig. Dmitrij Ivanovič Mendělejev ... přel. Josefa Poláčková ; Předml.: N.D. Zelinskij   .  Praha :  Mladá fronta,  1951 . 339, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Dopisy Dimitrije I. Mendělejeva českému chemikovi Bohuslavu Braunerovi / Uspoř. Pavel Kypr za spolupráce Frant. Hendla a Jiřiny Krupařové ; Pozn. vydav.: Pavel Kypr ; Dopisy přel. [z ruš.] Vlad. Bohuslav ; Předml.: Jaroslav Heyrovský   .  Praha :  Technicko-vědecké vydavatelství,  1952 . 70, [56] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Emil Fischer / Horst Remane   .  Leipzig :  B.G. Teubner,  1984 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Frédéric Joliot-Curie / Čestmír Šimáně   .  Praha :  Horizont,  1980 . 147, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Jaroslav Heyrovský / Jiří Koryta ; Typografie Vladimír Hübl   .  Praha :  Melantrich,  1990 . 165 s., 36 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 7. Laureáti Nobelovy ceny za chemii / Robert Weinlich   .  Olomouc :  Alda,  1998 . 140 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Mendělejev : život a dílo / V. Kurbatov ; z ruského originálu Mendělejev ... přeložila Milada Rampasová   .  Praha : Osvěta, 1952 . 63 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Michael Faraday / Wilhelm Schütz   .  Leipzig :  B.G. Teubner,  1982 . 70 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Michael Faraday / Jiří Koryta   .  Praha : Orbis, 1972 . 161 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.