Search results

  1. Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku = international journal of choir writing, music pedagogy and music theory   .  Ústí nad Labem :  PF UJEP, katedra hudební výchovy,  2012-
    Aura musica
  2. Živá hudba : sborník prací Hudební fakulty Akademie musických umění   .  Praha :  Praha :  V Praze :  Státní pedagogické nakladatelství,  Togga  Akademie múzických umění v Praze  [1959]- . ^^^sv.
    Živá hudba


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.